96 63 18 80 // unglemvig@lemvig.dk

Straf og bøder

Der er ret strenge sanktioner for at overtræde færdselsloven på lille knallert.

Det betyder, at det kan få store konsekvenser, hvis man kører ulovligt. Man kan miste retten til at køre knallert, knallerten kan blive konfiskeret og man kan få store bøder. Personer under 18 år kan få udskudt tidspunktet for, hvornår de må tage kørekort til bil.

Kørekortet til bil kan blive udskudt

Er man under 18 år og får en ubetinget frakendelse af retten til at køre lille knallert, får man samtidig udskudt tidspunktet for, hvornår man må tage kørekort til bil med 6 måneder. Dvs., at man først kan få kørekort til bil, når man er 18 ½.

Hvis man begår nye overtrædelser på lille knallert, i den tid førerretten er frakendt, kan tidspunktet for, hvornår man kan tage kørekort til bil, udskydes yderligere (op til 2 år).

Hvad er en ubetinget frakendelse?

En ubetinget frakendelse betyder, at man mister retten til at føre på lille knallert i en periode på mellem 2 og 10 år.

Man får en ubetinget frakendelse af retten til at køre lille knallert, hvis man fx.:

 • kører spritkørsel med en promille over 1,20
 • kører med ulovlige stoffer i blodet (overtræder nulgrænsen)
 • forsætligt volder skade, fremkalder fare eller kører særligt hensynsløst
 • kører over 100 km/t og 100 % over skiltet hastighedsgrænse
 • tidligere har fået en betinget frakendelse og får én igen inden for 3 år
 • begår flere overtrædelser, der hver især medfører en betinget frakendelse, samtidigt

Det er retten, der bestemmer, hvor længe førerretten til lille knallert bliver frakendt. Frakendelsen vil dog altid være på mindst 2 år.

Hvad er en betinget frakendelse?

En betinget frakendelse betyder, at man må fortsætte med at køre lille knallert på betingelse af, at man ikke overtræder loven igen.

Man får en betinget frakendelse af retten til at køre lille knallert, hvis man fx: 

 • kører spritkørsel med en promille på 0,50-1,20
 • har voldt skade eller fremkaldt fare
 • flygter fra en trafikulykke uden at forsøge at hjælpe tilskadekomne
 • kører mere end 60 % for stærkt
 • knallerten er tunet eller kan køre 43 km/t eller mere (ejer/bruger)

Efter man har fået en betinget frakendelse, er der en prøvetid på 3 år, hvor den stadig "tæller med", hvis man overtræder loven på lille knallert igen.

Hvornår konfiskeres knallerten?

Knallerten konfiskeres blandt andet:

 • Tredje gang man laver forseelser til ubetinget frakendelse inden for 3 år
 • Anden gang man kører med en promille på over 1,2 inden for 2 år
 • Anden gang man kører på en knallert, der er tunet og/eller kan køre 43 km/t eller mere inden for 3 år 

Når en knallert konfiskeres, betyder det, at den overgår til statens ejendom, og man får den aldrig tilbage.