96 63 18 80 // unglemvig@lemvig.dk

SSP

SSP-samarbejdet i Lemvig Kommune er det kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi, rettet mod børn og unge samt deres forældre.

Formålet med SSP-samarbejdet er at sikre, at der arbejdes systematisk, helhedsorienteret og evidensbaseret i den kriminalitetsforebyggende indsats.

SSP målgruppe er alle børn og unge fra skolealderen op til det 25 år. Der er specifikt fokus på børn og unge, som er i risiko for kriminalitet, enten hvor der er tale om tidlige bekymringer, eller hvor den unge allerede har begået førstegangskriminalitet.

Derudover arbejder vi med forældrene, søskende eller andre betydningsfulde voksne i netværket til barnet, eller den unge, som vurderes at være kriminalitetstruet.

SSP Lemvig spiller desuden en understøttende rolle for de fagprofessionelle i Lemvig Kommune, der arbejder med børn og unge, og disse anses som relevante samarbejdspartnere for videns- og kapacitetsopbygning på det kriminalpræventive felt.


Kontakt til SSP

Du kan altid henvende dig til SSP-samarbejdet – også anonymt. Vi behøver ikke dit navn for at hjælpe dig. Småting kan ofte være af stor betydning, når man skal spotte tidlig risikoadfærd hos børn og unge.


Kontakt derfor SSP Lemvig, hvis du:

  • Får mistanke om kriminalitet eller mistrivsel hos et barn eller en ung.
  • Vil have informationer eller vejledning om f.eks. risiko- og beskyttelsesfaktorer for aldersgruppen.
  • Er samarbejdspartner og har brug for sparring og vejledning ift. forebyggende tiltag.

Du er velkommen til, at kontakte SSP-konsulenterne direkte, ligesom du kan henvende dig til SSP-kontaktlæreren i det pågældende skolediskret.

Har du formodning om misbrug og ønsker hjælp og rådgivning, kan du kontakte misbrugskonsulenten i Lemvig Kommune.

Du kan også kontakte Midt- og Vestjyllands Politi på tlf. 114.

SSP kan kontaktes på tlf. 2227 5901

 

SSP folder skoleåret 2023-2024.pdf