96 63 18 80 // unglemvig@lemvig.dk

Studerende

I UNGLEMVIG modtager vi løbende pædagogstuderende, fra VIA University College i Holstebro, til praktikforløb i vores klubtilbud.

Som studerende tilbydes du en praktikperiode i et spændende og udfordrende pædagogisk miljø, hvor du får mulighed for, at sætte præg på din egen læring. Du får også mulighed for, at deltage i forskellige aktiviteter og pædagogiske opgaver både inden for almenområdet, børn med særlige behov samt være en del af UNGLEMVIG’s partnerskabsaftaler med kommunens skoler, herunder specialklasser omkring understøttende undervisning.

Vi har en grundlæggende tro på, at ”jo mere du engagerer dig, jo mere får du retur”.

Studerende indgår i normeringen og bliver derfor tildelt opgaver på lige fod med resten af personalet.

Som studerende i UNGLEMVIG tilbydes du en praktikperiode i et spændende og udfordrende pædagogisk miljø. Du mulighed for, at sætte præg på din egen læring og for at deltage i forskellige pædagogiske opgaver og aktiviteter, både indenfor almenområdet samt børn med særlige behov.

​Hent velkomstbrev til studerende